Provedeni programi i projekti

2018. godina

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Radom za zajednicu i sebe – 103.354,80 kn

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (ESF) – I ja radim i doprinosim – 639.598,48 kn

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Osnaženi roditelji= sretna obitelj – 95.000,00 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška – 101.622,60 kuna

2017. godina

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – „Institucionalna podrška“ – 101.622,60 kn

Grad Slavonski Brod – Možemo zajedno – 5.000,00 kn

2016. godina

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva – 101.622,60 kn

MSPM „Dnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama – 300.000,00 kn

Grad Slavonski Brod – „Zajedno u različitosti“5 .000,00 kn

Udruga RTL pomaže djeci – 975.000,00 kn

HZZ- EU projekat Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama -642.763,99 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Radom za zajednicu i sebe“- 56.250,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Pomoć sebi i drugima“- 37.500,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Mladi za EU“- 9.375,00 kn

HZZ- EU projekat Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama- prijelazno razdoblje – 187.203,34 kn

2015. godina

MSPM „Dnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama – 300.000,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: EU projekt IPA IV“ Comprehensive Care to the Families with Dependant Member – Community4Family“- 168.945,20 eura

Grad Slavonski Brod – Zajedno u kreativnosti – 5.000,00 kn

Tvornica Tim Rekord iz Oriovca – Radim i doprinosim – financijska sredstva za provedbu projekta su varijabilna (uplaćuju se na mjesečnoj razini) godišnje između 26.000,00-36.000,00 kn

Obrt Čuljak iz Slavonskog Broda – financijska sredstva za provedbu projekta su varijabilna (uplaćuju se na mjesečnoj razini) godišnje između 12.000,00-15.000,00 kn

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva – 83.689,20 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Mladi za EU“-18.750,00 kn

HZZ- EU projekat Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama -642.763,99 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Radom za zajednicu i sebe“- 56.250,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Pomoć sebi i drugima“ – 37.500,00 kn

2014. godina

MSPM „Dnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama – 300.000,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Pomoć sebi i drugima“ – 38.900,76 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Radom za zajednicu i sebe“-19.490,28 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: EU projekt IPA IV“ Comprehensive Care to the Families with Dependant Member-Community4Family“-168.945,20 EURA

Tvornica Tim Rekord iz Oriovca – Radim i doprinosim – financijska sredstva za provedbu projekta su varijabilna (uplaćuju se na mjesečnoj razini) godišnje između 26.000,00-36.000,00 kn

Grad Slavonski Brod-5.000,00 kuna

2013. godina

MZSS „Klub Regoč, integracija i socijalizacija osoba s mentalnom retardacijom -215.860,00 kn

MSPM „Dnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama -103.000,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Pomoć sebi i drugima“-38.900,76 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Pomoć sebi i drugima“-38.900,76 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: “Radom za zajednicu i sebe“-19.490,28 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje :“ Radom za zajednicu i sebe“ – 16.566,73 kn

Tvornica Tim Rekord iz Oriovca – Radim i doprinosim – financijska sredstva za provedbu projekta su varijabilna (uplaćuju se na mjesečnoj razini) godišnje između 26.000,00-36.000,00 kn

Grad Slavonski Brod: 2.000,00 kuna

Županija Brodsko Posavska: 2.000,00 kuna

2012. godina

Grad Slavonski Brod: “Educirani i integrirani“ – 8.000,00 kn

MSZZ; Klub Regoč, integracija i socijalizacija osoba s mentalnom retardacijom – 302.204,00 kn

MZSS: „Kreativnost ti i ja“ – 80.000,00 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje: „Ne mogu sam podrži me“- 39.910,77 kn

Hrvatski savez za zapošljavanje: EU projekt IPA IV“ Comprehensive Care to the Families with Dependant Member-Community4Family“-168.945,20 eura

Tvornica Tim Rekord iz Oriovca – Radim i doprinosim – financijska sredstva za provedbu projekta su varijabilna (uplaćuju se na mjesečnoj razini) godišnje između 26.000,00-36.000,00 kn

2011. godina i prije

„Integracija i socijalizacija osoba s mentalnom retardacijom“ – treća godina programa (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

odobreni iznos: 518.064,00 kn

opis projekta:

savladavanje aktivnosti svakodnevnog života (priprema jednostavnih jela, serviranje, pranje posuđa, odlazak u kupovinu, održavanje higijene tijela i odjeće, pravilna komunikacija, korištenje raznih aparata svakodnevne upotrebe).

Radno-terapeutske aktivnosti (pakiranje spužvica za tvornicu Rekord Tim d.o.o.)

osobe s mentalnom retardacijom svaki dan u vremenu od 9:00 do 12:30 u radionici učiti i usavršavati pravilne tehnike pakiranja spužvica za domaćinstvo. Voditelj aktivnosti je vozač-trener. Korisnici stječu radne navike, uče se vrijednosti novca, timskom i individualnom radu.

aktivnosti slobodnog vremena – upoznavanje grada, prometnih znakova, radno-rekreativni izleti, upoznavanje raznih krajeva hrvatske kroz posjete srodnim udrugama.

“Radom za zajednicu i sebe” – program Javnih radova – (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
odobreni iznos: 35.983,20 kn

opis projekta:

Podrška osobama s mentalnom retardacijom u Udruzi

Podrška i pomoć članovima kod svakodnevnog održavanja unutrašnjeg i vanjskog prostora Kluba Regoč (Mikrorajon 13-unutrašnji prostor sa ulazom 70m² i oko 30m² vanjskog prostora)

Podrška i pomoć kod svakodnevnog održavanja prostora zaštitne radionice (90m² unutrašnjeg prostora i 50m² vanjskog prostora) – Naselje Hebrang

Podrška i pomoć kod svakodnevnog održavanja prostora radionica (stolarska radionica – (18m²), radionica tkanja (36m²), folklorna radionica (100m²) stolni tenis (100m²) Zrinska 100, tjednog održavanja prodajnog prostora na gradskoj tržnici (9m²)

Podrška u radu u radionicama kod korištenja jednostavnih alata i pribora za rad, pri kretanju gradom, upoznavanju prometnih pravila, raznih ustanova, institucija, trgovina, korištenje novca pri kupnji i dr.

Podrška osobama s mentalnom retardacijom u kući

Poboljšanje uvjeta života osobe s mentalnom retardaciom koja živi sama u stanu, edukacija osobe kako održavati stan čistim (jedna osoba D.K) – svaki dan od ponedjeljka do petka, dopodne ili popodne po rasporedu.

Podrška i pomoć osobama s mentalnom retardacijom koje žive sa starim i bolesnim roditeljima – po rasporedu, svaki dan od ponedjeljka do petka (prema utrvrđenom rasporedu), održavanje higijene prostora, unošenje drva, nabavka hrane, plaćanje računa, odlazak s osobom s mentalnom retardacijom kod liječnika, stomatologa ili u obavljanje poslova koji trebaju obitelji.

Podrška obiteljima koje imaju teško mentalno-retardiranog člana, koji je 24 sata ovisan o tuđoj njezi i podršci. (svaki dan prema utvrđenom rasporedu)

Zapošljavanje 2 dugotrajno nezaposlene osobe

“Pomoć sebi i drugima” – program Javnih radova – (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

odobreni iznos: 38.900,76 kn

opis projekta:

pružanje podrške osobama s MR kroz:

zajedničke aktivnosti u različitim radionicama, utjecati na razvoj komunikacije, socijalizacije,

zajedničke aktivnosti s korisnicima raditi na poboljšanju higijenskih uvjeta uvjeta u Klubu Regoč

zajedničke aktivnosti na poboljšanju higijenskih uvjeta u radionicama

S druge strane samohrana majka osobe s invaliditetom:

osnažit će se i utjecati na poboljšanje svoga psihofizičkog stanja
osjećat će se zadovoljnom, vrijednom i korisnom u društvu
educirat će se I steći nove kompetencije za rad
poboljšat će materijalno stanje svoje obitelji, što inače nebi bila u mogućnosti s obzirom na svoju bolest te obaveze oko djeteta – osobe s mentalnom retardacijom.

zaposlena jedna osoba (dugotrajno nezaposlena, samohrana majka osobe s inaliditetom)

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi -Trogodišnji program-Klub Regoč-Socijalizacija i integracija osoba s mentalnom retardacijom

trajanje projekta od 01.06.2011. do 30.05.2012.

Projekt „Kreativnost ti i ja“ kontinuirani je nastavak rada u kreativnim radionicama koje je i do sada provodila udruga. Postignuti rezultati u tim radionicama pokazuju da je poboljšana kvaliteta života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji. Obitelji su rasterećene cjelodnevne brige o svom mentalno retardiranom članu, osobe s mentalnom retardacijom osnažene su jer su stekle nove kopetencije za rad u kreativnim radionicama, smanjena je agresivnost, impulzivnost i depresivnost što proizlazi iz dosade. S druge strane lokalna zajednica je senzibiliziranija za potrebe osoba s mentalnom retardacijom jer su u lokalnoj zajednici prepoznatljivi i uključuje članove kluba i udruge u svoje aktivnosti . Na tome treba još raditi, jer stavovi se polako i teško mijenjaju pa treba učiniti sve da naši članovi postanu ravnopravni članovi zajednice u kojoj žive.

Cilj ovog projekta a) korisno korištenje slobodnog vremena kroz rad u različitim kreativnim radionicama, u cilju razvoja pozitivne slike o sebi, razvoja samopouzdanja i samopoštovanja, smanjenja dosade, agresivnosti i depresije, razvoja sposobnosti odabira i kompetencija za rad, stjecanja novih prijateljstava kroz rad u radionicama zajedno sa članovima lokalne zajednice.Cilj ovog projekta je i osnaživanje za uključivanje u život lokalne zajednice kroz različite mogućnosti prezentiranja svog rada u lokalnoj zajednici i uključivanja u aktivnosti lokalne zajednice i kroz stalnu izložbeno-prodajnu postavku na gradskoj tržnici. b) pružanje podrške teško mentalno retardiranim osobama i obiteljima (u njihovom domu i klubu prema njihovim mogućnostima i sposobnostima ) u cilju rasterećenja obitelji svakodnevne, cjelodnevne brige za svog člana i nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova ili slobodnog vremena koje je potrebno da bi obitelj mogla funkcionirati. S druge strane jednostavnim aktivnostima, šetnjama, vježbama, slušanjem glazbe itd. okupirati osobu s teškom mentalnom retardacijom, ukjučiti je u neke aktivnosti u udruzi (primjereni programi,izleti, susreti) i time utjecati na osjećaj zadovoljstva i tako poboljšati kvalitetu života i osoba s teškom mentalnom retardacijom i cijele obiteljli.

Korisnici ovog projekta su osobe s mentalnom retardacijom starije od 21 godine života koji su članovi Kluba Regoč i članovi lokalne zajednice koji se žele uključiti u radionice slobodnog vremena i druženje sa osobama s mentalnom retardacijom.

Ponuđene aktivnosti slobodnog vremena su plesna radionica, radionica krojenja i šivanja, kreativna radionica, radionica vezenja, radionica za izradu nakita, , kazališna radionica i sportske aktivnosti (kuglanje, stolni tenis, teretana)

Očekivani rezultati su:a) članovi Kluba nastavljaju ili odabiru druge aktivnosti slobodnog vremena, povećavaju im se kompetencije u radu, nije im dosadno, smanjena je agresija i depresija, veća je povezanost sa članovima lokalne zajednice koji su uključeni u rad radionica slobodnog vremena. Obitelj bolje funkcionira, jer je rasterećena cjelodnevne brige za svog člana, a popravilo se i ozračje u obitelji. Lokalna zajednica je senzibilizirana za potrebe osoba s mentalnom retardacijom, jer su prepoznatljivi u lokalnoj zajednici i članovi lokalne zajednice ih kroz zajedničke aktivnosti sve bolje upoznaju i uključuju ih u aktivnosti koje su organizirane u lokalnoj zajednici.

b) obitelji koje imaju osobe s teškom mentalnom retardacijom u večini slučajeva su obitelji sa samohranim roditeljem pa je funkcionoranje obitelji uvelike poboljšano jer roditelj ima vremena za obavljanje obiteljskih poslova i slobodno vrijeme. Osobe s teškom mentalnom retardacijom okupirane su jednostavnom aktivnostima druže se u zajedničkim aktivnostima sa članovima udruge i prepoznatljivi su u susjedstvu i lokalnoj zajednici. Zadovoljstvo pokazuju odsustvom neprimjerenih ponašanja i općim zadovoljstvom.

Prva godina programa – 01. 06. 2010.-31.05.2011.

Sa dvadeset i prvom godinom života završava školovanje osoba s mentalnom retardacijom s većim teškoćama u razvoju.Roditelji pritisnuti problemima življenja s osobom s mentalnom retardacijom, prepušteni sami sebi(nema organiziranih državnih oblika potpore u gradu), neznaju kome se obratiti za pomoć, kako pomoći svom članu, kako ostvariti prava iz područja socijalne skrbi, zdravstva, prosvjete i dr.U prošlosti roditelji su često pribjegavali smještanju svojih mentalno retardiranih članova u ustanove socijalne skrbi, daleko od svojih domova i mjesta stanivanja.To je znalo uzrokovati raspad obitelji , jer se gubila veza cijele obitelji sa mentalno retardiranim članomkoji se osjećao napušteno i zapostvljenoa obitelji su osjećale grižnju savjesti zbog napuštanja svog člana. Sve to ugrožava kvalitetu života cijele obitelji. Roditelji su se odlučili povezati i intenzivnije raditi za dobrobit osoba s mentalnom retardacijom i lokalne zajednice. Upravo zbog navedenog Klub Regoč nudi usluge koje direktno doprinose prevladavanju praznina u postojećoj mreži usluga, proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za određenu korisničku skupinu i koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje posebice ranjive skupine mentalno retardiranih korisnika. Klub Regoč pruža podršku roditeljima u vrijeme rada i obavljanja obiteljskih poslova te predstavlja potporu osobama s mentalnom retardacijom koje se mogu u okviru poludnevnog boravka osposobiti za svakodnevni što samostalniji život, uključiti u lokalnu zajednicu, biti dio radno-okupacione terapije u suradnji sa privatnim sektorom, zaposliti se na otvorenom tržištu rada kroz suradnju sa HZZ-om, te imati kvalitetno organizirano slobodno vrijeme.Usluge poludnevnog boravka traju od 2006. godinekontinuirano do današnjeg dana. Aktivnosti koje se provode i planiraju se provoditi i dalje unutar programa poludnevnog boraka su:

Aktivnosti svakodnevnog života-(osobna higijena, higijena prostora,kuhanje jednostavnih jela, higijena posuđa i pribora za jelo, održavanje rublja, kupovina i korištenje novca,kretanje gradom, upoznavanje ustanova u gradu, komunikacija, socijalizacija itd.)
Radno-okupaciona terapija-za osobe s mentalnom retardacijom kojima je oduzeta poslovna sposobnost – realizacija pomoću suradnje s tvrtkom „ Tim Rekord“ iz Oriovca(pakiranje spužvica)-kroz sporazum o suradnji i humanitarnoj pomoći.
Zapošljavanje osoba-u suradnji sa HZZ-om na otvorenom tržištu rada-područje zapošljavanja: javni radovi
Organiziranje slobodnog vremena-(radno rekreativni izleti:branje jabuka, grožđa, izleti, posjete suradničkim udrugama odlazak u kino, kazalište, upoznavanje raznih krajeva Hrvatske itd.); povremeno nedjeljom i praznikom te u izvanrednim prilikama.
Edukacija roditelja, volontera i zaposlenika, suradničkih udruga, poslodavaca i javnosti-Rješavanje problema vezanih za suživot osoba s mentalnom retardacijom, Zapošljavanje osoba s mentalnom retardacijom-Ciljna skupina ovog programa su odrasle osobe s mentalnom retardacijom starije od 21 godine života-članovi Kluba Regoč i njihove obitelji.

Očekivani rezultati – ovog programa su:

Poboljšana kvaliteta života osobama s mentalnom etardacijom i njihovim obiteljima kroz uključivanje u poludnevni boravak Kluba Regoč( prevencija institucionalizacije, tj.zadržavanje osoba u obiteljima)
Zapošljavanje barem dvije osobe s mentalnom retardacijom godišnje na otvorenom tržištu rada pomoću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Barem 17 osoba mjesečno kroz cijelu godinu za vrijeme trajanje projekta obuhvaćeno je radno –okupacijskom terapijom u svrhu razvoja samopouzdanja i samopoštovanja.
Osobe s mentalnom retardacijom bore se za vlastita prava u lokalnoj zajednici.

Educirane obitelji bolje razumiju mogućnost i važnost zapošljavanja osoba s mentalnom retardacijom i načine suživota u obitelji.

Hrvatska pošta – Vaša pošta za dobra djela- 01. 01. 2011.

Opis potrebe za donaciju omotnica s plaćenom poštarinom:

U Udrugu i „Klub Regoč“ je uloženo puno višegodišnjeg truda, rada, volje i ljubavi svih članova kako bi na taj način zajedno otvorili vrata mentalno retardiranim osobama u svijet zdravlja, razumjevanja i međusobne tolerancije.

Prikupljanje sredstava za rad radionica

Pošto smo od Ministarstva socijalne skrbi dobili novac za provođenje trogodišnjeg programa „Poludnevni boravak u klubu Regoč“u koji nisu uključene radionice slodnog vremena koje su vrlo važne za socijalizaciju,rehabilitaciju i druženje članova moramo prikupiti novac od donatora kako bi se te aktivnosti mogle provoditi i dalje.Sredstva nam trebaju za nabavku materijala za rad u radionicama kao konac za vezenje,trake, ljepila, škare,ukrasni papiri,bojice itd.Novac ćemo pokušati prikupiti traženjem donacija pismenim putem od raznih donatora kojima ćemo prezentirati naš rad pismeno i slikovnim materijalom.

Povezivanje sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj

Vrlo važan segment našeg rada je i povezivanje sa udrugama u republici Hrvatskoj, njihovim roditeljima i članovima kako bi izmijenili iskustva u radu i iskustva iz obiteljskog života i razgovarali o problematici osoba s invaliditetom. Naša udruga uključena je u Hrvatski Savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom koji ima 32 udruge članice s kojima želimo ostvariti kontakt i pismenim putem komunicirati o zajedničkim problemina, pozivati ih na razne sastanke i radionice .Udrugama ćemo slati čestitke za blagdane,zahvalnice i dr.

Ostvarivanje prijateljskih odnosa

Dio naših članova zna pisati i to je ponekad jedina mogućnost za stvaranje prijateljskih odnosa sa osobama koje imaju slične probleme.Time im dajemo mogućnst da se i oni osjećaju važnima jer to je jedini način da i oni iščekuju i dobiju poštu.

Pozivi članovima na događanja

Udruga će članovima slati uplatnice za godišnju članarinu članarinu, razne pozive za sastanke i okupljanja, godišnju skupštinu, čestitke i drugo.

Za te aktivnosti dobili smo 600 koverti koje ćemo iskoristiti u narednom razdoblju.

Dosadašnje reference u sličnim projektima:

Kako bismo poboljšali kvalitetu života i osobama s mentalnom retardacijom omogućili kvalitetno provođenje slobodnog vremena , te kako bismo mentalno retardiranim osobama i njihovim obiteljima pružili podršku kroz aktivnosti „poludnevnog boravka“ u Udruzi, uspješno smo kroz niz godina realizirali nekoliko projekata i programa ( npr. preko Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi…).

Projekti i programi iz 2010.godine:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-trogodišnji program-klub regoč-socijalizacija i integracija osoba s mentalnom retardacijom-514.160,00 kn
Hrvatska pošta-donacija 600 poštanskih omotnica s plaćenom poštarinom.

Projekti i programi iz 2009.godine:

Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracujske solidarnosti -Projekt –Nije mi dosadno imam izbor-nastavak projekta-251.775,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-Interventna pomoć-Ne mogu ostati sam kod kuće-141.150,00

Projekti i programi iz 2008.godine:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-trogodišnji program-Poludnevni boravak u Klubu Regoč-150.000,00 kn-trećagodina programa
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-Zapošljavanje stručne osobe sa iznosom od 72.000,00 kn-treća godina
Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracujske solidarnosti -Projekt –Nije mi dosadno imam izbor-199.200,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-Prihvatite nas,jer mi smo dio Vas-jednokratne potpore-90.000,00 kn

Projekti i programi iz 2007.godine:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-trogodišnji program-Poludnevni boravak u Klubu Regoč-115.035,00 kn-druga godina programa
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-Zapošljavanje stručne osobe sa iznosom od 72.000,00 kn-druga godina
Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracujske solidarnosti -Projekt Ja hoću, ja mogu-62.580,00 kn

Projekti i programi iz 2006.godine:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-trogodišnji program-Poludnevni boravak u Klubu Regoč-115.035,00 kn-prva godina programa
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb-Zapošljavanje stručne osobe sa iznosom od 72.000,00 kn-prva godina
Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracujske solidarnosti-Poludnevni boravak u klubu Regoč-84.945,00 kn
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,Zagreb- Jednokratne potpore-Želim ostati u svojoj obitelji-111.300,00 kn

Postani član!

Ispunite podatke a mi ćemo u najkraćem mogućem roku odgovoriti.

Kontakt informacije
Vaša poruka.